LITT OM

Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibs-rederi A/S
les mer
her!
LEVETIDSFORLENGELSEN
Melding om skonnerten "Svanen", 31.08.2011 Finansieringen av reparasjoner/fornyelser i skrog og rigg, varme- og sanitæranlegg m.v er på plass først og fremst takket være tilsagn fra Riksantikvaren. "Svanen" seiler til verftet A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri mandag den 5. september. Innen den tid vil sesongens siste tokt med medseilere være gjennomført. Det dreier seg om et 3-dagers tokt i regi av Røde Kors innenfor prosjektet "Fra soning til frihet". Blir erfaringene med dette oppdraget gode, er planen å utvide samarbeidet med Røde Kors om dette neste år. Dermed håper vi å kunne supplere sommertoktene med skoleklasser, "Legatet" og Redningsselskapet med andre tokt vår og høst. Sommerens tokt har generelt blitt meget vellykkete og er gjennomført uten uhell og havarier av betydning. Underveis til Hvide Sande vil "Svanen" dessuten delta i et arrangement ved Søfartsmuseet i Løgstør i Limfjorden den 9. til 11. september, innen rammen av IKON programmet der Norsk Maritimt Museum er en av partnerne. Arbeidene forbundet med levetidsforlengelsen starter på veftet den14. september og skal være ferdigstilt innen den 20. mai 2012. Takket være bidrag fra UNI-stiftelsen på tilsammen kr 750.000, vil vi nå være i stand også til å fornye hele det elektriske anlegget om bord og dessuten få montert et tidsmessig brannvarslingsanlegg. I dag fikk vi dessuten melding om at Oslo Maritime Stiftelse har bevilget kr 100.000 til "Svanen". Sammen med bidrag fra Eckbos Legat og Christiania Seilskuteklubb tidligere i år, gjør disse tilskuddene det mulig for oss å få dekket utrustning og driftsundeskudd i år. Rederiet arbeider dessuten videre med å finne finansiering til en rekke ekstraarbeider og nytt utstyr som det er hensiktsmessig å få utført/montert samtidig som skibet likevel er på verft. Det dreier seg bl.a om ny kommunikasjonsradio (som vi trenger for å få utvidet fartsområdet for skibet), en ny radar til erstatning for den 20 år gamle vi har, og om ny hjelpemaskin. Vi planlegger også visse endringer i innredningen for bedre å tilpasse skibet også til tokt med voksne medseilere. Thoralf Ulrik Qvale
Styreleder
VSR Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi AS
Om VSR VSR - Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Rederiet ble opprettet høsten 2006 da det for Norsk Sjøfartsmuseum (nå: Norsk Maritimt Museum) ble klart at museets organisasjon ikke lenger maktet å ta ansvaret for ”Svanen”. Noen meget erfarne nøkkelpersoner, som lenge hadde hatt ansvaret for fartøyet, hadde sluttet, og de gjenværende i museets administrasjon hadde ikke kapasitet og kunnskaper til å holde båten i hevd. Museets økonomi var dessuten så svak at det ble stadig vanskeligere å avsette tilstrekkelig ressurser til å håndtere dette skipet i tillegg til alle andre museumsoppgaver. Tanken ble å skille ut ”Svanen” fra museets drift og få opprettet et kyndig styre av frivillige som ville ha som eneste oppgave å ta seg av fartøyet; finansiering, organisering, markedsføring osv. Hensikten fra museets side var ikke på noen måte å bli kvitt ”Svanen”. Tvert imot ønsket museets ledelse og styre at hun fortsatt skulle være en viktig del av museets historiske samlinger og at hun fortsatt skulle bevares gjennom bruk og derved ha sin rolle som en sentral del av museets formidlingsvirksomhet. Men man innså at det var krevende å ha ansvaret for et gammelt, historisk seilskip som skulle seile med skoleelever og tilfredsstille alle krav til sikkerhet og miljø. Dette er ikke var en oppgave som uten videre kunne kombineres med andre typer museumsarbeid. Rederiet er 100% eid av museet, museets styre utgjør VSRs generalforsamling, aksjekapitalen er i dag på kr 600.000,- og rederiet fikk i tillegg en startkapital på kr 3.000.000,-. Dagens styre for VSR ble konstituert tidlig i 2007 og består av Knut von Trepka, Tor Marthinsen, Jan Erik Øverbye og Thoralf Ulrik Qvale (leder).
Andre fartøyer og foreninger som kan være interessante å besøke: Galeasen "Dyrafjell" (eks "Anna Kristina")
www.annakristina.no Fullriggeren "Christian Radich"
www.radich.no Fullriggeren "Sørlandet"
www.fullriggeren-sorlandet.no Barken "Statsraad Lehmkuhl"
www.lehmkuhl.no Galeasen "Loyal"
www.loyal.no S/Y "Mohawk"
www.sjokorpset.no

  Galeasen "Svanhild"

  www.svanhild.no

 

  Skonnerten "Anna Rogde"

  www.annarogde.no

 

  Forbundet Kysten

  www.kysten.no

 

  Norsk Forening for Fartøyvern

  www.norsk-fartoyvern.no

 

  Norsk Maritimt Museum

  www.marmuseum.no

 

  Christiania Seilskuteklubb

  www.seilskuteklubben.no

SKIPPER ÅKE LINDHOLM

EPOST: ake@ssvega.no

TLF: 91548323

norsk maritimt museum
Bygdøynesveien 37
0286 Oslo
Norge KONTAKT ADRESSE

I

Trebåtfestival