VENNER

Ditt medlemskap i "Skonnerten Svanens Venner" gir deg bl.a gratis adgang til Norsk Sjøfartsmuseum m/ledsager. I tillegg støtter du Svanens arbeid med å gi ungdom en god og viktig opplevelse av samhold og læring.

SVANENS

les mer
her!

Svanens venner Foreningen har forskjellige former for arrangementer hvor vi trenger hjelp fra medlemmene. Det kan være i forbindelse med aktivitetsdager på Bygdøynes, der vi bidrar med "åpen skute" med informasjon om skuta og venneforeningen, salg av vafler og kaffe. Eller deltakelse "Akershustevnet" med samme aktiviteter. Venneforeningen har sitt årsmøte i mars, og i november har vi julemøte med mat, kaffe, kaker og foredrag/ lysbildekåseri e. l. Vi gjennomfører også dugnad om bord på Skonnerten "Svanen" eller i verkstedet om vinteren. Vedlikehold
Skonnerten Svanen er en skute som trenger mye vedlikehold for at den skal bevares og være i drift. Vi arbeider aktivt for at skuta skal fortsette å virke til sin hensikt, som sjøgående skute. Som bevarer av et verdifullt kulturminne er det nødvendig med en del arbeidsinnsats fra medlemmer som ønsker å gjøre en aktiv innsats. Oppgaver ombord
Arbeidsoppgavene på skuta er mange og tidkrevende. Som f.eks å bringe i land utstyr som ikke kan overvintre ombord, som hengekøyer, parafinlamper, seil og bysseutstyr. De samme tingene må vaskes, pusses og repareres og gjøres klar for neste sesong. Skuta skal også "pakkes inn" for vinteropplag. På våren er det klargjøring av skuta for sommersesongen som tar mye tid. En liten håndsrekning (arbeidsinnsats) har stor verdi for driften. I vinterhalvåret samles dugnadsgjengen jevnlig på Svanens verksted i Sjøfartsmuseet. En nyttig, hjelpende hånd
Dersom du som medlem finner anledning til å delta i dugnadsarbeid eller annet arbeid (mye eller lite) vil det være til stor støtte. Det være seg arbeid/vedlikehold som skal utføres når skuta ligger i opplag eller med hjelp til informasjon/markedsføring av "Svanen". Foreningen og dens arbeid/arrangementer passer meget godt for kvinner og menn med interesse for et maritimt skutemiljø. Skonnerten Svanens Venners bankkonto-nummer er 5081.05.35641 Hjelp oss å holde kulturklenodiet "Svanen" flytende og aktivt ute på sitt naturlige element til glede, støtte og hjelp for mange!

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BLI MED I " SKONNERTEN SVANENS VENNER"!

KONTAKT:

Skipper Åke Lindholm

 

EPOST: ake@ssvega.no

TLF: +47 915 48 323

 

Norsk Maritimt Museum

Bygdøynesveien 37

0286 Oslo

Norge

 Fyll ut skjemaet under, så støtter du en god sak!

SKIPPER ÅKE LINDHOLM

EPOST: ake@ssvega.no

TLF: 91548323

norsk maritimt museum
Bygdøynesveien 37
0286 Oslo
Norge KONTAKT ADRESSE

I

Trebåtfestival