LEIRSKOLE!
  • Tidsplan
  • Skuta, mannskap og sertifisering
  • Seilingsområde og varighet
  • Undervisningstilbud

BLI MED PÅ

les mer
her!
Tidsplan på tokt
SKUTA, MANNSKAP OG SERTIFISERING
Svanen er sertifisert for seiling med inntil 28 elever langs norskekysten, samt langs kyststripene i svenske, danske og tyske farvann. Forholdene ombord Lugarer for skipsfører og bestmann akter * 5 lugarer under dekk for mannskap m.m.
Egen lugar for lærere/ledsagere
Banjer med plass for 26 hengekøyer for elever
2 vaskerom (hvert m/3 servanter)
2 spyletoaletter "SVANEN"s mannskap
Mannskapet består av skipsfører, bestmann, matros og kokk. De har alle de nødvendige kvalifikasjoner og solid erfaring fra seilas med "Svanen" og / eller tilsvarende seilas med større eller mindre seilskip og trives like godt med ungdomsgrupper, som med voksne medseilere. Mannskapet kan suppleres med dekksgutter og eventuelt langtidselever. Seilingsområde og varighet for tokt og turer
"Svanen" seiler ukestokt i området mellom Oslo - Kristiansand - Svenskekysten. Dags- og kveldsturer foregår i Oslofjorden innfor Drøbak. Om sommeren byr dette seilingsområdet på et eldorado av opplevelser. Seilasen går ikke etter en fastsatt rute, vær og vind avgjør hvilken kurs som velges. Dette er en del av særpreget ved å være ombord i en seilskute og gjør opplevelsene så spesielle: "En seilskute har ingen anskomsttid, bare et ankomststed", har en tidligere skipper på "Svanen" sagt. Derfor rapporterer "Svanen" hver dag sin posisjon og sine nærmeste planer til Museets administrasjon. Slik kan alle ombord og deres pårørende hjemme, føle seg helt trygge. Varighet
Et tokt med "Svanen" varer vanligvis 5-6 dager, fra mandag til fredag eller lørdag. Det kan også arrangeres tokt over 2 uker, korte tokt på 2-3 dager samt dags- og kveldsturer. Opplegget er det samme for både korte og lange tokt, men lengre tokt gir bedre utbytte.
Tid / Hendelse
0700 Utpurring
0800 Frokost - Orientering om dagens program
0900 Instruksjon og undervisning
1230 Lunch
1330 Instruksjon og undervisning
1800 Middag - Tidspunkt for setting av nattevakter og køyestrekk bestemmes
1900 Fritidssysler - evt. landlov
2300 Ro for natten MER undervisning?
Seilingen er hovedaktiviteten og all annen undervisning er underordnet denne. "Svanen"s mannskap gir innføring i navigasjon, sjøvett, tauverksarbeid, kystkultur/sjøfartshistorie og andre maritime emner. Etter nærmere avtale undervises også i emner som livet i sjøen og fjæra, planteliv langs kysten, geologi m.m., eller gruppen har med egne undervisningsopplegg, som etter avtale innpasses i den øvrige opplæringen ombord. Til bruk for undervisning finnes en del utstyr ombord (tavle, utstyr for vannprøver og bunnskrap, div. håndbøker). Utstyret kan suppleres for spesielle ønsker, så ta kontakt på forhånd. Flere av byene og tettstedene i seilingsområdet har museer o.l. som viser emner knyttet til kystkultur og sjøfart. Besøk på disse stedene inngår i opplæringen. Spesielle ønsker fra medseilergrupper bør også her avtales på forhånd.
Trykk her for påmelding!

SKIPPER ÅKE LINDHOLM

EPOST: ake@ssvega.no

TLF: 91548323

norsk maritimt museum
Bygdøynesveien 37
0286 Oslo
Norge KONTAKT ADRESSE

I

Trebåtfestival